Auction 344 / Lot n° 388

Manifattura inizio sec. XX Fiasca da pellegrino in ceramica a fondo blu decorata a raffaellesche. Anse a teste di fauni (h cm 26) (difetti) Miniature, early 20th century. Ceramic pilgrim's flask (defects)

Auction: 14 May 2015 at 15:30

Estimate € 80 - 120

Sold € 60
Share

Top